O nas

Centrum Badawczo-Rozwojowe „EDUKACJA I PRACA”
Research – Development Centre „Education and Labour”

„Edukacja i Praca” – EP jest moją prywatną firmą i działa od 1994 roku w obszarach: edukacji: kwalifikacji, standardów kwalifikacji zawodowych, uznawania kwalifikacji zawodowych, jakości kształcenia i szkoleń, akredytacji i certyfikacji instytucji i kadry dydaktycznej, wykonywania ekspertyz i prowadzenia badań. EP realizowało projekty PHARE, SIERRA-APPLE i EFES.
Centrum Badawczo-Rozwojowe ”Edukacja i Praca” prowadzi współpracę z instytutami naukowymi, związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców oraz współpracę międzynarodową.

dr Michał Butkiewicz